Languages

Kitabo kya Bikoluwa BS

Hani niiyo tukweghela kusoma na kukuukamu bibuuliyo bya Bikoluwa bya Bakwenda